Raňajky za svitania, ohrev sokolíkov

Na prehrávanie je potrebný moderný prehliadač.