Pravidelný prelet Demänová - Bodice

Na prehrávanie je potrebný moderný prehliadač.