Team KUKAJ.sk bol ocenený ministrom ŽP SR

CENA MINISTRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA ROK 2014

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia minister Peter Žiga dňa 5.6.2014 v bratislavskom hoteli Bôrik poďakoval tým, ktorí prispeli k rozvoju a ochrane životného prostredia, za mimoriadne výsledky, dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a rozvoj environmentalistiky. 

Cena ministra sa udeľuje od roku 1999, ako nefinančné čestné ocenenie na základe odporúčania osobitnej hodnotiacej komisie. 

Správa Tatranského národného parku nominovala Team KUKAJ.SK, za dlhoročnú spoluprácu a dodávanie online webových prenosov zo života chránených živočíchov. Ivan Daráni prevzal za celý team z rúk ministra P. Žigu ďakovný list