V loňském roce zde čápi vyvedli dvě mláďata a i letos je již hnízdo obsazeno párem čápů, které lze sledovat

Čápi bílí hnízdí v Záhlinicích od roku 1973 na komíně bývalého uzenářství, nyní Hospody U Čápa. Od té doby zde hnízdí takřka každoročně a vyvádějí jedno až čtyři mláďata.

Čápi k nám přilétají koncem března ze zimovišť v jihovýchodní Africe. V dubnu snášení 2 až 6 vajec, ze kterých se po 31 dnech líhnou mláďata. Po 55 až 68 dnech jsou mláďata schopna letu. Hnízdit začínají ve věku 3 až 4 let. Nejstarší kroužkovaný čáp se dožil 26 let.