Viac o tomto projekte sa dočítate na stránke N.P. Veľká Fatra

alebo tu : http://npvelkafatra.sopsr.sk/ziva-kamera/