Tento prenos zabezpečuje významný poskytovateľ internetu