BOCIANY - ŠPAČINCE

V časti obce Špačince, ktorú domáci nazývajú aj "Pálenica" obýva umelo vytvorené hniezdo bocianí pár Kolomanovcov. Meno im vzniklo zároveň s myšlienkou  monitorovať týchto  milých cestovateľov a má aj reálny pôvod.  Práve uhorský kráľ Koloman vydal v roku 1111 tzv. Zoborskú listinu, v ktorej je najstaršia dokumentovaná zmienka o tejto obci. 

Hniezdiaci bocianí  pár to v posledných rokoch vplyvom rozsiahlej výstavby   obce, a to predovšetkým v lokalite Pálenica, nemal ľahké a vždy ružové. Vysoký komín v miestnom liehovare, ktorého vrchol patril dlhé roky práve bocianom,  bol zlikvidovaný. Smútok zasiahol nielen bocianí pár , ale aj väčšinu občanov Špačiniec. Z miestnej iniciatívy sa po dvoch jarných smutných návratoch domácich bocianov zo zimoviska vystavalo nové umelo vytvorené hniezdo v tesnej blízkosti pôvodného liehovarského komína. Nešťastní bocianí "bezhniezdovci" sa okamžite chopili šance na hniezdenie, láskavú ponuku prijali a radosť zavládla okamžite. Aj napriek extrémnemu suchu, ktoré sužovalo oblasť Špaciniec od polovice mája 2022, nedostatok vody v chotári vplyvom rýchleho vysušenia potoka, sa podarilo za pomoci ochotných občanov bocianiemu páru vysedieť, odchovať a vyviesť 4 bocianie mláďatá. Dospelí bociani umelé napájadlá denne niekoľkokrát  dopĺňané čerstvou vodou obľubovali a verme, že toľko lásky a nadšenia z ich prítomnosti budú naďalej pociťovať.

Za zorganizovanie tohto skvelého bocianieho zážitku patrí vďaka vedeniu obce Špačince, ochote a šikovnosti pánovi Rastislavovi Škutovi,  majiteľovi a prevádzkovateľovi  portálu Kukaj.sk, prevádzkovateľom internetu Air net a technickej pomoci s plošinou od pána Sýkoru

Aj keď na záver, ale v nepolednom rade patrí  veľká vďaka pani Ingrid Obert Sersenovej, ktorá prišla s nápadom a zmobilizovala ochotných ľudí.  :)  

 

 

 

dravce.jpg
logo_tanap_sk_podklad_png_maly.png
podbanske.jpg
imco.jpg
wisenet.jpg
135.png
kukaj_223x100.jpg
ateas_kukaj.jpg
zivekameryjpg.jpg