Oficiálne údaje o občianskom združení

Názov združenia: KUKAJ.SK

Právna forma: Združenie

IČO: 52427897

Sídlo: Laziny 626/32, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Registračné číslo: VVS/1-900/90-56646

Registrový úrad: MV SR

náš mail : info@kukaj.sk

 

DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu poukázaním 2% z dane.  Zvieratka Vám budú vďačné.

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť tu . . .

 

CHCETE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ?

Nepretržitá prevádzka serverov, dátového úložiska a samotná prevádzka kamier vrátane nákupu potravy pre naše "celebrity" je finančne náročná. Pokiaľ by ste sa rozhodli podporiť túto našu činnosť, môžete nám zaslať oriešky, slnečnicu, kukuricu, alebo nás môžete ako o.z KUKAJ.SK finančne podporiť.

 

ĎAKUJEME TEAM KUKAJ.SK

Bankové spojenie

 

Československá obchodná banka, a.s

IBAN:

SK68 7500 0000 0040 2724 0651

Číslo účtu: 40 2724 0651 / 7500

..............................................

Alebo máme transparentný účet 

Tu je zverejnený kazdý náš darca a rovnako tu je možné sledovať na čo sú prostriedky použité.

IBAN:

SK26 0900 0000 0051 7895 4277 

 

 

ĎAKUJEME heart

277

dravce.jpg
logo_tanap_sk_podklad_png_maly.png
podbanske.jpg
imco.jpg
wisenet.jpg
135.png
kukaj_223x100.jpg
ateas_kukaj.jpg
zivekameryjpg.jpg