Oficiálne údaje o občianskom združení

Názov združenia: KUKAJ.SK

Právna forma: Združenie

IČO: 52427897

Sídlo: Laziny 626/32, 03401 Ružomberok, Slovenská republika

Registračné číslo: VVS/1-900/90-56646

Registrový úrad: MV SR

náš mail : info@kukaj.sk

 

CHCETE PODPORIŤ NAŠU ČINNOSŤ?

Nepretržitá prevádzka serverov, dátového úložiska a samotná prevádzka kamier vrátane nákupu potravy pre naše "celebrity" je finančne náročná. Pokiaľ by ste sa rozhodli podporiť túto našu činnosť, môžete nám zaslať oriešky, slnečnicu, kukuricu, alebo nás môžete ako o.z KUKAJ.SK finančne podporiť.

 

ĎAKUJEME TEAM KUKAJ.SK

 

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK68 7500 0000 0040 2724 0651

Číslo účtu: 4027240651/7500

hako.png
dravce.jpg
135.png
podbanske.jpg
logo_tanap_sk_podklad_png_maly.png
zivekameryjpg.jpg
wisenet.jpg
ateas_kukaj.jpg